Over ons

GERBOO is opgericht door Gerhard Boomkamp in 2010. Gerhard heeft bijna 40 jaar ervaring als manager ICT en Financieel Manager. Begin 2014 heeft hij besloten om volledig als zelfstandig ondernemer verder te gaan.

De doelstellingen van GERBOO zijn:

  • Het uitvoeren van opdrachten op het gebied van administratieve organisatie, interne controle en audits.
  • Het uitvoeren van interne opdrachten, ook op het gebied van ICT.
  • Het helpen van ondernemers om hun bedrijf op te starten en in te richten. Hierdoor kunnen startersrisico’s en problemen worden voorkomen.

Tevens zijn hierbij mogelijkheden om advies te geven t.a.v. verzekeringen, ontwerpen websites, keuze voor een boekhoudpakket en het verzorgen van drukwerk.

De klant heeft hierbij optimale vrijheid, is niet gebonden aan een contract en de diensten worden uitgevoerd tegen aantrekkelijke tarieven.

Privacy

Administratiekantoor Gerboo hecht groot belang aan het veilig bewerken en opslaan van uw gegevens, in het bijzonder als dit persoonsgegevens zijn. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (wbp).

Hoe wij deze regels toepassen in onze werkzaamheden vindt u terug in de Privacy voorwaarden die van kracht zijn op onze dienstverlening. Een exemplaar van deze voorwaarden treft u hierbij aan.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Als Gerboo vanuit de dienstverlening persoonsgegevens verwerkt voor en in opdracht van de klant, verplicht de AVG Gerboo en de klant om een Verwerkersovereenkomst te sluiten. Een exemplaar van deze Verwerkersovereenkomst treft u hierbij aan. Heeft u hierover vragen of opmerkingen, dan kunt u deze stellen aan uw contactpersoon bij Gerboo