Aangifte Inkomstenbelasting / BTW op zonnepanelen

Aangifte Inkomstenbelasting

Natuurlijk kunnen wij voor u ook de privé aangifte Inkomstenbelasting verzorgen. Interesse? Neem dan contact met ons op!

Tevens kunnen wij  behulpzaam zijn bij het terugvragen van de BTW op de door u aangeschafte zonnepanelen of door u aan te schaffen zonnepanelen.

Stappenplan terugvordering BTW

Van belang is dat u een aantal procedures doorloopt in de juiste volgorde en binnen de juiste termijnen.

Stap 1: BTW nummer aanvragen
De eerste stap is de aanvraag van een BTW nummer bij de belastingdienst.

Stap 2: BTW aangifte
Nadat u een BTW nummer heeft gekregen kunt u BTW aangifte doen.

Stap 3: Aanvraag kleine ondernemersregeling
In Nederland hebben we de zogenaamde kleine ondernemersregeling (KOR). Op grond van deze regeling kunt u in aanmerking komen voor een belastingvermindering als u in een jaar minder dan € 1.883,- aan btw moet betalen. U hoeft de BTW dan niet te betalen.

Hoeft u minder dan € 1.345,- aan BTW te betalen kunt u de inspecteur verzoeken om ontheffing van de administratieve verplichtingen. U hoeft dan geen BTW aangiftes meer in te vullen. Particulieren die zonnepanelen aanschaffen zullen altijd vallen binnen de kleine ondernemersregeling.